Đổi Hàng

Đổi size,mẫu thoải mái trong vòng 3 ngày.tiền ship quý khách hàng hỗ trợ cho shop .

Hàng đổi phải còn nguyên vẹn như lúc nhận hàng,tem tag chưa được cắt .

Trả Hàng

Quý khách hàng được trả hàng lại vì bất kỳ lý do gì trong vòng 7 ngày, miễn sản phẩm còn nguyên vẹn như lúc nhận hàng,tiền ship xin quý khách hàng hỗ trợ !