Jean Lì vai

899.000 

Chất dày dặn có co giãn nhẹ , rách có lót
Sz 31 ( lưng 82-84 , ống 17 , dài 99 )
Sz 32 ( lưng 84-86 , ống 17 , dài 99 )

Danh mục: