Thun Diesel Trắng With LOGO Thêu

950.000 

Thun Diesel Trắng With LOGO Thêu
Chất có độ dày nhẹ cực đẹp
Size M ( ngực 51 , 68 – 73kg )
Lh : 0813545678 – 0582877777
https://www.facebook.com/ThoiTrangNamChinhHang/